مقایسه قیمت صرافی های ارز دیجیتال

نام صرافی قیمت خرید قیمت فروش کارمزد آخرین بروز رسانی نوع صرافی
نوبیتکس 9748000 9748000 0.2% – 0.35% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
رمزینکس 9,781,538 تتر 9,781,538 تتر 0.12% – 0.32% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
صرافی قیمت خرید قیمت فروش کارمزد آخرین بروز رسانی نوع صرافی
نوبیتکس 2516 2517 0.2% – 0.35% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
ارز پایا 0.2% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
اکسیر 2547 2526 0.2% – 0.4% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
اکی اکس 2,552 تتر 2,550 تتر 0.2% – 0.4% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
رمزینکس 2,552 تتر 2,551 تتر 0.12% – 0.32% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
صرافی قیمت خرید قیمت فروش کارمزد آخرین بروز رسانی نوع صرافی
نوبیتکس 28138 28139 0.2% – 0.35% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
ارز پایا 0.2% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
اکسیر 28400 28400 0.2% – 0.4% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
اکی اکس 28,319 تتر 28,315 تتر 0.2% – 0.4% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
رمزینکس 28,240 تتر 28,224 تتر 0.12% – 0.32% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
صرافی قیمت خرید قیمت فروش کارمزد آخرین بروز رسانی نوع صرافی
نوبیتکس 77500000 77500000 0.2% – 0.35% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
ارز پایا 0.2% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
اکسیر 78000000 78490000 0.2% – 0.4% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
اکی اکس 79,864,781 تتر 79,000,000 تتر 0.2% – 0.4% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
رمزینکس 79,000,000 تتر 78,000,000 تتر 0.12% – 0.32% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
صرافی قیمت خرید قیمت فروش کارمزد آخرین بروز رسانی نوع صرافی
نوبیتکس 1142000100 1144800000 0.2% – 0.35% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
ارز پایا 0.2% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
اکسیر 1159350000 1160400000 0.2% – 0.4% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
اکی اکس 1,178,020,088.3 تتر 1,177,859,999.9 تتر 0.2% – 0.4% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
رمزینکس 1,176,134,000 تتر 1,170,000,000 تتر 0.12% – 0.32% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
دکمه بازگشت به بالا