مقایسه قیمت صرافی های ارز دیجیتال

نام صرافی قیمت خرید قیمت فروش کارمزد آخرین بروز رسانی نوع صرافی
نوبیتکس 7219888 7219888 0.2% – 0.35% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
رمزینکس 7,190,000 تتر 7,190,000 تتر 0.12% – 0.32% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
صرافی قیمت خرید قیمت فروش کارمزد آخرین بروز رسانی نوع صرافی
نوبیتکس 1580 1583 0.2% – 0.35% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
ارز پایا 0.2% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
اکسیر 1588.7 1580 0.2% – 0.4% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
اکی اکس 1,606 تتر 1,587 تتر 0.2% – 0.4% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
رمزینکس 1,606 تتر 1,588 تتر 0.12% – 0.32% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
صرافی قیمت خرید قیمت فروش کارمزد آخرین بروز رسانی نوع صرافی
نوبیتکس 24050 24084 0.2% – 0.35% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
ارز پایا 0.2% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
اکسیر 24462 24462 0.2% – 0.4% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
اکی اکس 24,275 تتر 24,274 تتر 0.2% – 0.4% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
رمزینکس 24,431 تتر 24,229 تتر 0.12% – 0.32% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
صرافی قیمت خرید قیمت فروش کارمزد آخرین بروز رسانی نوع صرافی
نوبیتکس 46900000 46900000 0.2% – 0.35% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
ارز پایا 0.2% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
اکسیر 48720000 48065000 0.2% – 0.4% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
اکی اکس 47,710,000 تتر 47,305,000 تتر 0.2% – 0.4% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
رمزینکس 47,488,770 تتر 47,029,680 تتر 0.12% – 0.32% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
صرافی قیمت خرید قیمت فروش کارمزد آخرین بروز رسانی نوع صرافی
نوبیتکس 826100000 826500000 0.2% – 0.35% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
ارز پایا 0.2% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
اکسیر 830200000 824700000 0.2% – 0.4% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
اکی اکس 837,184,000 تتر 831,829,586 تتر 0.2% – 0.4% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
رمزینکس 839,400,000 تتر 827,100,000 تتر 0.12% – 0.32% چند ثانیه پیش بازار معاملاتی
دکمه بازگشت به بالا