phinix

معاملاتی
به این صرافی امتیاز دهید
ارز نماد قیمت خرید قیمت فروش تغییر بیشترین کمترین زمان
Bitcoin BTC 16,549,079,890 16,549,079,890 0 17,107,469,120 16,509,673,730 1400/8/2چند لحظه پیش آرشیو
Ethereum ETH 1,120,449,430 1,120,449,430 0 1,150,456,730 1,081,431,500 1400/8/2چند لحظه پیش آرشیو
Dogecoin DOGE 72,510 72,510 0 74,930 67,100 1400/8/2چند لحظه پیش آرشیو
Bitcoin Cash BCH 169,300,000 169,300,000 0 176,738,460 169,300,000 1400/8/2چند لحظه پیش آرشیو
Litecoin LTC 52,489,830 52,489,830 0 54,868,290 51,360,980 1400/8/2چند لحظه پیش آرشیو
Dash DASH 55,999,350 55,999,350 0 58,203,310 53,405,200 1400/8/2چند لحظه پیش آرشیو
Tether USDT 277,500 277,500 0 278,220 275,040 1400/8/2چند لحظه پیش آرشیو
XRP XRP 294,780 294,780 0 304,550 294,770 1400/8/2چند لحظه پیش آرشیو
Stellar XLM 102,420 102,420 0 106,130 101,680 1400/8/2چند لحظه پیش آرشیو
EOS EOS 1,308,020 1,308,020 0 1,390,000 1,277,850 1400/8/2چند لحظه پیش آرشیو
TRON TRX 27,050 27,050 0 28,170 27,010 1400/8/2چند لحظه پیش آرشیو
PAXG PAXG 491,372,720 491,372,720 0 0 0 1400/8/2چند لحظه پیش آرشیو

درباره ی فینیکس

مشخصات فینیکس

دکمه بازگشت به بالا