nobitex

معاملاتی
به این صرافی امتیاز دهید
ارز نماد قیمت خرید قیمت فروش تغییر بیشترین کمترین زمان
Bitcoin BTC 17,010,000,400 17,036,900,000 129,939,000 17,050,000,000 16,380,000,000 1400/8/3چند لحظه پیش آرشیو
Ethereum ETH 1,138,906,380 1,139,477,200 4,479,200 1,150,000,000 1,095,000,000 1400/8/3چند لحظه پیش آرشیو
Litecoin LTC 53,070,000 53,140,000 1,552,000 54,887,000 51,444,440 1400/8/3چند لحظه پیش آرشیو
Bitcoin Cash BCH 170,369,620 170,959,000 2,810,380 174,489,000 167,000,060 1400/8/3چند لحظه پیش آرشیو
Ethereum Classic ETC 15,300,000 15,310,000 11,010 15,370,000 14,810,100 1400/8/3چند لحظه پیش آرشیو
Binance Coin BNB 132,181,000 132,183,000 1,229,000 150,000,000 129,200,000 1400/8/3چند لحظه پیش آرشیو
EOS EOS 1,322,050 1,324,920 17,000 1,407,800 1,290,000 1400/8/3چند لحظه پیش آرشیو
Stellar XLM 103,670 103,680 1,670 106,900 101,790 1400/8/3چند لحظه پیش آرشیو
XRP XRP 299,310 299,330 2,690 302,500 290,000 1400/8/3چند لحظه پیش آرشیو
TRON TRX 27,540 27,620 230 28,030 26,070 1400/8/3چند لحظه پیش آرشیو
Tether USDT 274,260 274,420 1,940 276,970 273,230 1400/8/3چند لحظه پیش آرشیو
Dogecoin DOGE 73,730 73,750 4,830 76,550 62,500 1400/8/3چند لحظه پیش آرشیو
Universe UNI 7,213,010 7,234,990 182,920 7,420,000 7,023,450 1400/8/3چند لحظه پیش آرشیو
ChainLink LINK 8,290,010 8,320,000 105,000 8,481,000 8,000,000 1400/8/3چند لحظه پیش آرشیو
Dai DAI 274,030 275,900 2,930 277,350 273,540 1400/8/3چند لحظه پیش آرشیو
Dotcoin DOT 11,921,160 11,950,000 168,840 12,180,000 11,412,440 1400/8/3چند لحظه پیش آرشیو
PMN PMN 0 0 0 0 0 1400/8/3چند لحظه پیش آرشیو

درباره ی نوبیتکس

مشخصات نوبیتکس

دکمه بازگشت به بالا